Odpowiedzialne zarządzanie lasami

Dużo mówi się o tym, aby chronić środowisko naturalne. Tak, aby zyskać pewność co do tego, że będzie można coś pozostawić po sobie kolejnym pokoleniom. Do ochrony o środowisko naturalne mają przyczyniać się nie tylko członkowie społeczeństwa rozumienia jako jednostka. To także firmy, które zdobywając certyfikat FSC pokazują, że temat jest dla nich bardzo ważny.

Ochrona środowiska naturalnego

Jeżeli firma posiada certyfikat FSC udowadnia, że prowadzi zrównoważoną, rozsądną politykę, która ma na celu udowodnić, że ochraniają środowisko naturalne. Z głównym naciskiem na dbałość o las. Nie raz i nie dwa mówiło się już o tym, aby kupować produkty, jakie posiadają symbol FSC (Forest Stewardship Council), ponieważ są one wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi normami, jakie w tej kwestii są bardzo restrykcyjne.

Zalety kupowania produktów z symbolem FSC

O zdobyciu certyfikatu, który poprzedzać będzie m.in. audyt FSC, który może zorganizować firma DJB doradztwo, myślą przedsiębiorcy.

Warto jednak uświadomić klientom jak ważne jest kupowanie produktów, które taki symbol posiadają. Dowodem na to są zalety, jakie powiązane są z tymi zakupami. Mowa tutaj dokładnie o:

  • ochrona lasów – to także wsparcie dla lasów, które są zarządzane w sposób odpowiedzialny;
  • ochrona różnorodności biologicznej – nie można bowiem myśleć tylko o drzewach, w lasach żyją różnego rodzaju zwierzęta, kupując takie produkty, wspiera się również możliwość ich przetrwania, w szczególności, jeżeli mowa o gatunkach, jakie mogą być zagrożone;
  • poszanowanie praw lokalnych społeczności – jednym z głównych założeń FSC jest poszanowanie praw lokalnych społeczności, kupując taki produkt będzie wiadome, że drewno zostało pozyskane z lasów, dbając tym samym o prawa ludzi, którzy mieszkają w bliskiej okolicy;
  • zrównoważony rozwój – wsparcie dla firm, które nie oddziaływają w negatywny sposób na środowisko;
  • ograniczenie chemikaliów – FSC narzuca wymóg ograniczenia stosowania chemikaliów w lasach, im takich szkodliwych substancji jest mniej w środowisku, tym lepiej;
  • wsparcie dla producentów – klienci mają szansę na to, aby wspierać firmy, które dążą do tego, aby szerzyć zrównoważony rozwój i zarządzanie lasami.

Znając korzyści płynące z takiego zachowania, warto w sposób świadomy podchodzić do wykonywania takich zakupów. Środowisko naturalne potrzebne jest wszystkim. Nie tylko zwierzętom. Również ludzie mają możliwość korzystać z tego, co lasy są w stanie dać.