Publiczny blockchain – co należy wiedzieć na ten temat?

Technologia blockchain budzi żywe zainteresowanie, a różni informatycy, czy też inni specjaliści od IT, dążą do tego, aby znaleźć kolejne, nowe zastosowania dla niej. Właściwie to nie ma się czemu dziwić – blockchain software development jest wręcz namacalny.

Zdecydowana większość

Mając na myśli publiczny blockchain, w głównej mierze bierze się pod uwagę kryptowaluty. To właśnie tam wykorzystywany jest ten rodzaj technologii. Czym wyróżnia się ten rodzaj blockchain? Otóż można powiedzieć o kilku głównych cechach:

  • sieć dostępna dla wszystkich,
  • każdy ma do niej wgląd,
  • każdy może dodawać do niej dane,
  • nikt nie jest jej właścicielem
  • uczestnicy nie są znani – dostępne są tylko loginy,
  • prędkość wykonywania transakcji jest bardzo niska.

Jeżeli weźmie się pod uwagę blockchain prywatny lub federacyjny, to jest ich zdecydowana większość.

Blockchain permissionless

Mając na myśli publiczny blockchain, często zestawia się to pojęcie razem ze sformułowaniem permissionles. Po polsku – bez ograniczenia. O co dokładnie chodzi? Prężnie rozwijające się blockchain development services sprawiły, że nikt nie stoi na przeszkodzie, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do sieci. W szczególności, jeżeli weźmie się pod uwagę górnictwo lub stakowanie. Przy tej okazji należy wspomnieć o tym, że publiczny blockchain jest bardziej odporny na cenzurę. Jak jest to możliwe? Ponieważ – jak już było wspomniane – nikt nie jest jej właścicielem.

Efektywność sieci

Takie podmioty, jak np. 10Clouds (jest to blockchain development company) pracują nad tym, aby efektywność takiej sieci była zdecydowanie większa. Aczkolwiek, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nie można mieć wszystkiego. O ile prywatna sieć blockchain jest w stanie zapewnić szybką prędkość wykonywania transakcji, o tyle przy publicznej sieci raczej nigdy nie będzie to możliwe. Można jednak zadbać o to, aby sieć była bardziej efektywna. 

Blockchain development services pozwalają na wprowadzenie poszczególnych udoskonaleń. Pomimo tego, że mowa jest tu o wysoce rozwiniętych technologiach, aktualizacja stanowić może niekiedy nie lada wyzwanie. Na szczęście, udało się blockchain application development, dzięki czemu obsługiwanie sieci jest zdecydowanie łatwiejsze. 

Jest tylko jeden problem. Otóż nie wszyscy użytkownicy są zadowoleni ze zmian, jakie z czasem są wprowadzone. Ale jak to mówi stare, polskie porzekadło – jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził.