TOP

Zalety badań genetycznych w ciąży

Kobiety oczekujące dziecka oraz ich najbliżsi zwykle już od pierwszych dni obawiają się o zdrowie płodu. Dążenie do poznania jego kondycji jest przy tym w pełni zrozumiałe.

Wielu zagrożeniom można przecież zapobiec zmieniając sposób prowadzenia ciąży, nie brakuje przy tym wad, które można wyeliminować już w życiu płodowym. Jednym ze sposobów na przekonanie się, czy płodowi nic nie zagraża są badania genetyczne w ciąży

Badania genetyczne nie są jedyną postacią badań prenatalnych, obecnie jednak to one cieszą się największym wzrostem zwolenników. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że mamy do czynienia z badaniami wyjątkowo dokładnymi, z niewielkim ryzykiem dodatniego zafałszowania, ich wynik pozwala więc na wyciąganie bardzo konstruktywnych wniosków. Co więcej, badania genetyczne takie, jak Nifty. nie są inwazyjne. Przeprowadza się je w oparciu o próbkę krwi ciężarnej, a tym samym eliminuje się ryzyko poronienia, które może nastąpić choćby po przeprowadzeniu biopsji kosmówki albo amniopunkcji.

Categories Zdrowie i Uroda