TOP

Faktoring czy kredyt – co wybrać?

Firmy stojące oko w oko z widmem utraty cash flow mogą korzystać z różnych narzędzi służących do pozyskania finansowania. W dzisiejszym tekście porównamy dwa z nich – kredyt obrotowy i faktoring.

Kredyt na bieżące wydatki

Ta forma wsparcia przedsiębiorców jest dobrze znana na polskim rynku. Kredyty mogą być udzielane (w przeciwieństwie do pożyczek) wyłącznie przez banki, a zasady ich przyznawania kodyfikuje Prawo Bankowe. Praktycznie każdy bank ma w swojej ofercie kredyt, który firmy lub osoby prywatne mogą spożytkować na bieżące wydatki. Podpisanie umowy z bankiem jest jednak poprzedzone weryfikacją zdolności kredytowej danego podmiotu, która może być niewystarczająca z uwagi na brak historii kredytowej lub krótką obecność na rynku.

Warto pamiętać, że ten instrument finansowy powiększa zadłużenie firmy, może wiązać się z wysokimi kosztami w postaci prowizji i odsetek, pogarsza rating kredytobiorcy oraz może wiązać się z koniecznością zabezpieczenia aktywami. Zaletą kredytu obrotowego jest jego powszechna dostępność, wysokie zaufanie do sektora bankowego oraz elastyczność w wydatkowaniu uzyskanych środków.

Faktoring w klasycznym ujęciu

Ten produkt jest słabiej rozpoznawalny niż kredyt, ale jego popularność w ostatnich latach gwałtownie rośnie. Faktoring może być udzielany przez banki, instytucje finansowe lub specjalistyczne firmy faktoringowe. Procedura prowadząca do podpisania umowy z faktorem jest prostsza i krótsza niż w przypadku uzyskania kredytu. Faktoring jest też dostępny dla szerszego grona zainteresowanych, gdyż nie wymaga zabezpieczenia majątkowego, pozytywnej historii w spłacaniu należności czy odpowiedniego doświadczenia rynkowego.

Dla firmy faktoringowej liczy się przede wszystkim wypłacalność płatnika i jego dotychczasowe relacje z faktorantem. Co ważne z punktu widzenia księgowości, faktoring nie zwiększa stanu zadłużenia firmy, przez co nie obniża zdolności kredytowej, umożliwiając finansowanie z dwóch źródeł jednocześnie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Faktoring czy kredyt – co wybrać? – Zapraszamy!

Categories Biznes
meble ogrodowe drewniane producent http://cuncambias.org/poduszki-na-meble-ogrodowe-podnies-estetyke-ogrodu/ huśtawki na balkon